Kim jesteśmy?

„Jako zespół trenerów Intelecto mamy przeświadczenie iż nie przepracowaliśmy w naszym życiu ani jednego dnia. Wszystko co robiliśmy i robimy to wielka pasja.”

Lata pracy w sprzedaży po obu stronach barykady zaowocowały poszukiwaniem optymalnych rozwiązań zwiększających efektywność. Nieefektywne szkolenia oraz powtarzane od wielu lat te same prezentacje, których ofiarami bywają nawet najlepsi, natchnęły nas do stworzenia dopasowanych systemów rozwoju sprzedaży. Nasze wdrożenia są efektem wsłuchania się w potrzeby naszych Klientów,

jak i wynikiem wewnętrznej analizy Firmy. Nasze atuty to jasna komunikacja, konkrety i wymierne efekty widoczne w cyfrach. Unikalne modele biznesowe wypracowujemy tak aby podnieść efektywność sprzedaży zwiększając zaangażowanie Waszych pracowników w realizacji strategii firmy.
Intelecto Training Team.
team 1

Kamil Buliński - Trener biznesu i konsultant zarządzania sprzedażą

team 1

Aleksander Czerwiński - Trener i konsultant zarządzania

team 1

Anna Kędzierska - Psycholog i trener umiejętności społecznych

team 1

Beata Tylman - Ekspert i praktyk biznesu.

team 1

Przemysław Kluge - Trener grupowy i coach

team 1

Krzysztof Kondracki - Trener, konsultant, psycholog

team 1

Marta Kucharska - Specjalizacja w optymalizacji procesów głównych

team 1

Kamila Łukasiewicz - Trener sprzedaży, konsultant zarządzania sprzedażą.

team 1

Wojciech Wiewióra - Specjalizacja w optymalizacji procesów wspierających

team 1

Jacek Teodorczyk - Trener, coach, przedsiębiorca.

Jesteśmy praktykami z doświadczeniem sprzedażowym oraz wiedzą ekspercką.

Obszary usług

doradczo - szkoleniowych

ID_logonowe

Insights Discovery

Trenerzy Intelecto posiadają certyfikaty akredytowanych trenerów i konsultantów Insights Discovery. W oparciu o tę metodologię prowadzimy warsztaty, szkolenia i cykle coachingowe skierowane do handlowców, managerów sprzedaży i kadry zarządzającej.

ED_logo

Extended Disc

Extended Disc to kolejna metodologia, w oparciu o którą pracują Nasi trenerzy i konsultanci. Extended Disc podobnie jak Insights Discovery czerpie z teorii C.G.Junga opisując zachowania jednostki w określonym kontekście biznesowym.

 


SSI_logo

Wdrożenia Systemów Sprzedaży

Ponieważ każdy system działa tak dobrze jak pozwolą mu na to ludzie, doskonalimy kompetencje oraz upraszczamy jego działanie, by móc skutecznie zarządzać. Stosujemy zasady szlachetnego lenistwa – korzystamy z efektów wielu doświadczeń zamiast wyważać otwarte drzwi

 

MI-11 Macierz Intelecto

My trenerzy Intelecto proponujemy wypracować odpowiedni model biznesowy w oparciu o Macierz Intelecto MI-11 Co to takiego? Nic innego jak biznesowe podejście do naszego pomysłu. Pozwalające na odpowiednią koncepcji tam gdzie to potrzebne.

 

Każdy z naszych Klientów to Partner z którym rozpoczynamy wspólną drogę by osiągnąć założony Cel i Wartość.

Szkolenia

i coaching

ROI w projektach szkoleniowych czyli zwrot z kapitału ( return on investment ) przez wielu bagatelizowany i uznawany za kategorię nie należącą do świata szkoleń i coachingu dla trenerów Intelecto jest jednym z kluczowych czynników jaki winien być rozważany począwszy od etapu badania potrzeb szkoleniowych poprzez właściwe szkolenie/coaching na etapie oceny efektywności szkolenia skończywszy.

Projekt szkoleniowy prowadzony jest w konkretnym celu – zmiany postaw pracowników, zwiększenia wyników sprzedaży poprawy wizerunku firmy na rynku, etc. Dla nas trenerów Intelecto to główna idea – przynieść naszemu Klientowi konkretną Wartość – zwiększenie sprzedaży i zysków, poprawa i przyspieszenie obsługi klienta, usprawnienie procesów zarządzania sprzedażą i skrócenie czasu od momentu wprowadzenia produktu na rynek do finalnej sprzedaży.

Intelecto Training team specjalizuje się w:

  1. Szkoleniach sprzedażowych z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery i Extended Disc.
  2. Zarządzaniu zmianą.
  3. Zarządzaniu projektami sprzedażowymi.
  4. Wdrożeniach systemów sprzedażowych (SSI).
  5. Szkoleniach podnoszących efektywność prezentacji.
  6. Szkoleniach z zakresu wystąpień publicznych i autoprezentacji.
  7. Szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.
  8. Coaching kompetencyjny zespołów sprzedażowych i managerów zarządzających sprzedażą.
  9. Interaktywnych warsztatach podnoszących świadomość funkcjonowania firmy w otoczenia biznesowym (Macierz Intelecto MI-11).
  10. Zaawansowane techniki radzenia sobie ze stresem.


Jak widać lista specjalizacji nie jest długa. Dzięki tak wąskiemu profilowaniu tematyczne pozwala nam prowadzić projekty szkoleniowe dla naszych Klientów w sposób profesjonalny, efektywny, a co najważniejsze zakończony sukcesem. Oznacza on osiągnięcie założonych na etapie projektowania Celów.

Zaufali nam

Nasi Partnerzy

pmogroup
tenstep
kedzierska
kancelariagry
kucharska
mgx

Blog

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


Intelecto
Bradford Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel.: 504 252 685
tel.: 22 379 76 80
fax: 22 379 76 90
email: biuro@intelecto.pl
www.intelecto.pl

Marka Intelecto należy do Bradford Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418622, NIP 527 267 63 46, REGON 146101535. Wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł w całości wpłacony
Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 84 1030 0019 0109 8530 0042 0658

newspaper templates - theme rewards